Tag Archives: vách ngăn cho người khuyết tật

THÊM CHÚT NIỀM TIN VÀ NGHỊ LỰC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

“Làm sao chúng tôi có thể tự đi vệ sinh với những nhà vệ sinh như vậy?” Vách ngăn toilet compact là câu hỏi mà những người bị khuyết tật luôn thắc mắc. Nhưng vì nhiều lý do mà họ không dám lên tiếng. Với những đất nước tiên tiến chúng ta thấy nhà vệ […]

Ưu Đãi !!!
Giá Mới!!