Chân T6 -12mm, 18mm

Chân T6 -12mm, 18mm:

  • Chất liệu: Inox 304
  • Bề mặt: Xước mờ
  • Chiều cao: 100mm, 150mm
  • Sử dụng cho tấm dày 12mm
0909101885