Chân T1-12mm, 18mm

Chân T1-12mm, 18mm

  • Chất liệu: Inox 304
  • Bề mặt: Xước mờ
  • Chiều cao: 100mm, 150mm, 200mm
  • Sử dụng cho tấm dày 12mm, 18mm