Cách phân biệt inox 304 và inox 201

Phân biệt bằng các cách đơn giản

  • Phân biệt bằng mắt thường: Xét về hai loại thì inox 304 có độ sáng, bóng và bề mặt mịn hơn inox 201.
  • Phân biệt bằng nam châm: Nếu thử hai loại inox với nam châm thì có 2 hiện tượng xảy ra khác nhau: inox 304 không hút nam châm, inox 201 hút nhẹ nam châm.