Đổi trả ngay lập tức khi khách hàng nhận hàng trong tình trạng sau đây:

+Hàng không đạt chất lượng ( cong vênh, hư hỏng ..)

+Hàng không đúng mẫu mã, màu sắc như 2 bên đã thỏa thuận

+ Hàng không không đúng chuẩn về độ dày do tấm không đạt chất lượng gây tấm bị nở..