Tấm compact HPL là gì?

Compact HPL là gì? Compact HPL là tấm Laminate (High-pressure Laminate) dày với rất nhiều lớp giấy kraft Phenolic ép nén  chồng lên nhau dưới nhiệt độ cao (150℃) và…

Xem thêm